કોણ જાણે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોણ જાણે?

  • 1

    'શી ખબર?'; 'હું નથી જાણતો' એ અર્થમાં.