કોથળામાં પાંચશેરી ઘાલીને મારવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોથળામાં પાંચશેરી ઘાલીને મારવી

  • 1

    બહારથી માર મારેલું જણાય નહીં તેમ છૂપો માર મારવો.