કોથળા જેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોથળા જેવું

  • 1

    જાડું; ગોળમટોળ(માણસ).

  • 2

    ઢીલું.