કોથળો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોથળો કરવો

  • 1

    કોથળામાં માલ ભરી ફેરી કરવી.