કોયલા પાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોયલા પાડવા

  • 1

    લાકડાંના બાળવાના કે ઠારેલા કોલસા તૈયાર કરવા.