કોર્ટ બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોર્ટ બેસવી

  • 1

    કોર્ટના કામનો આરંભ થવો.