કોરું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરું કાઢવું

  • 1

    (ચોમાસામાં) ઉઘાડ નીકળવો.