કોર ચોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોર ચોડવી

  • 1

    કપડાને કિનારે કોર સાંધવી.