કોરું માટલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરું માટલું

  • 1

    વાપર્યા વિનાનું-નવું માટલું.