કોરું લૂગડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરું લૂગડું

  • 1

    ધોયા-વાપર્યા વિનાનું તદ્દન નવું કપડું.

કોરે લૂગડે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોરે લૂગડે

  • 1

    કલંક લાગ્યા વિના હાનિ થયા વિના.