ગુજરાતી માં કોલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોલ1કોલ2કોલ3

કોલુ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શેરડી પીલવાનો સંચો.

મૂળ

दे. कोल्हुअ

ગુજરાતી માં કોલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોલ1કોલ2કોલ3

કોલ2

પુંલિંગ

 • 1

  વચન; કબૂલાત; ખાતરી.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી માં કોલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોલ1કોલ2કોલ3

કોલું3

વિશેષણ

 • 1

  ઘઉંવર્ણ ગોરું.

મૂળ

सं. कपिल, प्रा. कविल?

ગુજરાતી માં કોલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોલ1કોલ2કોલ3

કોલ

પુંલિંગ

 • 1

  બંદરમાં આવતાં જતાં વહાણની જકાતખાતાની નોંધ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શિયાળ.

મૂળ

दे. कुल्हुअ, कोल्हुअ

ગુજરાતી માં કોલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોલ1કોલ2કોલ3

કોલ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  હોડી.

ગુજરાતી માં કોલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોલ1કોલ2કોલ3

કોલ

પુંલિંગ

 • 1

  ચૂનાની મેળવણીનો ગારો.

 • 2

  શેરડીનો રસ કાઢવાનો સંચો.

  જુઓ કોલુ

 • 3

  શિયાળ.

  જુઓ કોલું

ગુજરાતી માં કોલની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કોલ1કોલ2કોલ3

કોલ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  રમકડું.