કોલસા પાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોલસા પાડવા

  • 1

    બાળવાના કોલસા તૈયાર કરવા.