કોળિયો કરી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોળિયો કરી જવું

  • 1

    હડપ કરીને ખાઈ જવું; ગટાપ કરી જવું.