કોસ ચાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોસ ચાલવો

  • 1

    કોસ વડે પાણી ખેંચવાનું શરૂ થવું.