કોસ જોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોસ જોડવો

  • 1

    કૂવામાંથી પાણી ખેંચવા બળદ જોડીને કામ શરૂ કરવું.