કોહ ઊડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કોહ ઊડવો

  • 1

    શરીરે કોહનો ચેપ ફેલાવો; શરીર પર જ્યાં ત્યાં કોહ થવો.