ક્યાડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ક્યાડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ક્યાડા રંગની ઘોડીની એક જાત.