ખેંચાખેંચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેંચાખેંચી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  તાણાતાણ.

 • 2

  લાક્ષણિક આગ્રહ.

ખચાખચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખચાખચી

અવ્યય

 • 1

  ખચીત, અવશ્ય.

ખચાખચી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખચાખચી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગિરદી; ભીડ.