ગુજરાતી

માં ખચાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખચાવું1ખૂંચાવું2ખેંચાવું3ખંચાવું4

ખચાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખચવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ખચાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખચાવું1ખૂંચાવું2ખેંચાવું3ખંચાવું4

ખૂંચાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખૂચવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં ખચાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખચાવું1ખૂંચાવું2ખેંચાવું3ખંચાવું4

ખેંચાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ખેંચવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં ખચાવુંની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખચાવું1ખૂંચાવું2ખેંચાવું3ખંચાવું4

ખંચાવું4

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ખમચાવું; અટકવું; પાછા પડવું.

મૂળ

प्रा. खंच = ખેંચવું પરથી? सं. खज् લંગડાવું ?