ખેંચી કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેંચી કાઢવી

  • 1

    તમાચ મારવી.