ખજૂરી ભાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખજૂરી ભાત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખજૂરીનાં પાંદડાંની ભાત.