ગુજરાતી

માં ખટકરમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખટકરમ1ખટકર્મ2

ખટકરમ1

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

 • 1

  બ્રાહ્મણે કરવાનાં છ ધર્મકાર્યો (યજન,યાજન, અધ્યયન, અધ્યાપન, દાન અને પ્રતિગ્રહ).

 • 2

  ધર્મ સંબંધી નિત્યકર્મ.

ગુજરાતી

માં ખટકરમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ખટકરમ1ખટકર્મ2

ખટકર્મ2

નપુંસક લિંગ બહુવયન​

 • 1

  બ્રાહ્મણે કરવાનાં છ ધર્મકાર્યો (યજન,યાજન, અધ્યયન, અધ્યાપન, દાન અને પ્રતિગ્રહ).

 • 2

  ધર્મ સંબંધી નિત્યકર્મ.