ખટપટમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખટપટમાં પડવું

  • 1

    ખટપટ કરવામાં રોકાવું કે ફસાવું યા માથું મારવું.