ગુજરાતી માં ખટાખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટાખટ1ખટાખટ2

ખટાખટ1

અવ્યય

 • 1

  ખટાખટ એવો અવાજ.

 • 2

  લાક્ષણિક કજિયો; તકરાર.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી માં ખટાખટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ખટાખટ1ખટાખટ2

ખટાખટ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ખટાખટ એવો અવાજ.

 • 2

  લાક્ષણિક કજિયો; તકરાર.