ખૂંટો ઘાલવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂંટો ઘાલવો

  • 1

    પગ પેસાડવો.

  • 2

    પાયો નાખવો.