ખૂંટે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂંટે આવવું

  • 1

    ગાય ઋતુમાં આવવી; ખૂંટ પાસે લઈ જવાનું થવું.