ખુડદો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુડદો કાઢવો

  • 1

    ભાગીને ભૂકો કરવો.