ખડું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખડું કરવું

  • 1

    સામે રજૂ કરવું; લાવીને સામે ઊભું કરવું (વસ્તુ, વાત કે માણસ); ઉપસ્થિત કરવું.