ખૂણો પાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખૂણો પાળવો

  • 1

    વૈધ્યવ્યનો શોક પાળવો; ઘર બહાર ન નીકળવું.