ખત્તા ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખત્તા ખાવી

  • 1

    ઠોકર વાગવી; નુકસાન થવું.