ખતપત્તર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખતપત્તર કરવું

  • 1

    દસ્તાવેજ કરવો; લેખિત કરાર કરવો.