ખતરવટ થઈને લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખતરવટ થઈને લાગવું

  • 1

    બરાબર કેડે પડવું.