ખતરો મટાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખતરો મટાડવો

  • 1

    શંકા દૂર કરવી.

  • 2

    હાજતની શંકા પૂરી કરવી; ઝાડે ફરવા જવું.