ખદડુક ખદડુક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખદડુક ખદડુક

અવ્યય

  • 1

    એવો અવાજ કરીને (ખૂબ દોડાવાનો અવાજ, પ્રાયઃઘોડાનો).

મૂળ

રવાનુકારી