ખદ્દડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખદ્દડ

વિશેષણ

  • 1

    ખદડું; ઘટ પોતનું જાડું (કાપડ).