ખદબદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખદબદ

અવ્યય

  • 1

    ખદખદ કરતું સડતું હોય-કીડાઓથી તળે-ઉપર થતું હોય એમ.

મૂળ

રવાનુકારી