ખેદાનમેદાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેદાનમેદાન

વિશેષણ

  • 1

    તારાજ; પાયમાલ.