ખેનનો ખાટલો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેનનો ખાટલો

પુંલિંગ

  • 1

    ક્ષયરોગ.

  • 2

    માથાફોડિયું માણસ.