ખપ્પરમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખપ્પરમાં આવવું

  • 1

    ભોગ થઈ પડવું, -નો ભોગ બનવું.