ખબર લઈ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખબર લઈ નાખવી

  • 1

    બરાબર બતાવી આપવું.

  • 2

    વિતાડવું.