ખભે હાથ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખભે હાથ મૂકવો

  • 1

    (ગળાના) સોગન ખાવા; તેમ કરીને ખાતરી આપવી.