ખમણાં ભાંગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખમણાં ભાંગવાં

  • 1

    કોઈ ઠરાવેલી તિથિએ સામટાં તેરમાનાં જમણ કરવાં.