ખ્યાલમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખ્યાલમાં આવવું

  • 1

    યાદ આવવું; ધ્યાન પર આવવું, સમજાવું.