ખ્યાલ બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખ્યાલ બાંધવો

  • 1

    કલ્પના કરવી.