ખરચ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરચ કાઢવું

  • 1

    ખરચ જોગું મેળવવું.

  • 2

    નાતવરા જેવા ખર્ચને પહોંચી વળવું.