ખુરદો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુરદો કાઢવો

  • 1

    ભાગીને ભૂકો કરવો.