ખરેરો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખરેરો કરવો

  • 1

    ખરેરાથી માલિસ કરવી.