ખુરસી ખાલી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુરસી ખાલી કરવી

  • 1

    પદ કે અમલની જગા છોડવી.