ખેર ગુજરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખેર ગુજરી

  • 1

    પીડા ગઈ; બલા ટળી.