ખુલાસો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ખુલાસો આપવો

  • 1

    સમજૂતી આપવી.